Dojo Centralne Rybnik!!!

Od tego tygodnia zajęcia dla dorosłych w Rybniku będą odbywały się wyłącznie we wtorki i czwartki na godz. 20.00 oraz w soboty na godz. 16.00.

Zajęcia grupy dziecięcej pozostają bez zmian.

3+