Etykieta Dojo

Etykieta – sposób zachowania się na DojoZachowanie na dojo i wspólny trening wymaga od ćwiczących przestrzegania określonych zwyczajami japońskimi reguł. Ma również na celu zachowanie bezpieczeństwa i porządku podczas treningu.

Wchodząc oraz opuszczając dojo, należy ukłonić się w kierunku kamiza lub osób będących na macie. Wskazany jest również ukłon przy wchodzeniu i schodzeniu z tatami (w seiza).
Na tatami nie wchodzimy w obuwiu, a zori (klapki) zostawiamy schludnie ułożone na półkach do tego przeznaczonych lub wzdłuż tatami.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby nie spóźniać się na zajęcia. Należy również uwzględnić czas potrzebny na przygotowanie dojo/tatami do ćwiczeń. W przygotowaniach tych powinni uczestniczyć wszyscy ćwiczący. Jeśli spóźnisz się na trening, należy usiąść z brzegu tatami i cierpliwie czekać na znak od prowadzącego na dołączenie do ćwiczących.
Na macie siedzimy w seiza lub w siadzie skrzyżnym (po turecku). Nie należy siadać tyłem do kamiza.
Przystępując do treningu należy zdjąć wszelką biżuterię np. zegarek, pierścionki, kolczyki. Nawet tak drobne przedmioty mogą narazić Ciebie i współćwiczących na różne, czasem dotkliwe kontuzje.
Na tatami nie wolno wchodzić z jedzeniem, piciem ani gumą do żucia.
Strój do treningu należy utrzymywać czysty i w dobrym stanie.
Paznokcie należy utrzymywać w nienagannym stanie, czyli krótko obcięte.
Rozmowy w trakcie zajęć należy ograniczyć do minimum, a ich temat powinien być związany z wykonywanymi ćwiczeniami. Szczególnie niegrzeczne jest rozmawianie w czasie gdy instruktor zwraca się do wszystkich ćwiczących.
Jeśli masz problem z wykonywaniem bieżącej techniki, nie wołaj do instruktora o pomoc przez całą salę. Najpierw postaraj się zorientować o co chodzi patrząc na parę ćwiczącą obok. Rozwijanie umiejętności uważnego obserwowania jest nieodzowne dla treningu. Jeśli jednak nadal nie potrafisz sobie poradzić, możesz podejść do instruktora (jeśli udziela w tym czasie wskazówek innym to należy poczekać aż skończy), ukłonić się i poprosić o uwagę.
Polecenia instruktora należy wykonywać bez ociągania się, aby reszta grupy nie musiała na Ciebie czekać.
W trakcie treningu nie dopuszczalne jest siłowe i szamotanie się z partnerem w celu udowodnienia, że technika wyjdzie lub nie wyjdzie. Jeśli masz wątpliwości co do sposobu wykonywania danej techniki poproś o konsultacje instruktora.
Przebierać się należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
Należy pamiętać jaki jest cel uczestnictwa w treningu – bierzesz udział w zajęciach, aby się czegoś nauczyć, a nie udowadniać innym jak wiele już umiesz. Dlatego Twoja postawa powinna być pełna szacunku, cierpliwości i zrozumienia dla innych uczestników treningu.
Po wykonaniu wspólnych ćwiczeń należy podziękować partnerowi ukłonem. Po uzyskaniu indywidualnych wskazówek od instruktora również dziękujemy ukłonem.
Jeśli w trakcie treningu instruktor udziela indywidualnych wskazówek komuś w Twoim najbliższym otoczeniu należy się upewnić czy ma do tego stosowną ilość miejsca. Jeśli nie, należy usiąść w seiza z boku, aby pozostawić odpowiednią przestrzeń.
Jeśli musisz opuścić dojo przed zakończeniem treningu, należy o tym uprzedzić instruktora przed rozpoczęciem zajęć oraz przed samym wyjściem podejść i poinformować instruktora o chęci opuszczenia tatami.(ewentualnie nie przeszkadzając podejść do brzegu tatami i podnieś rękę czekając na pozwolenie instruktora)
Telefony komórkowe należy wyciszyć na czas treningu.
Osoby decydujące się na obejrzenie treningu, powinny pozostać do jego końca, siedząc z brzegu tatami lub na ławkach do tego przeznaczonych, nie rozmawiając oraz nie zwracając na siebie uwagi ćwiczących.