Zalety

合気道龍合気道合気会:合気道の訓練のメリット

Zalety płynące ze studiowania Aikido:

-zaspokojenie potrzeby ruchu, co wiąże się z osiągnięciem przyjemności i zadowolenia z wysiłku fizycznego;
-trening korzystnie wpływa na organizm człowieka (układ kostny, mięśniowy, oddychania, krążenia, nerwowy i narządy wewnętrzne);
-harmonijnie rozwija ciało oraz przeciwdziała i koryguje wady postawy;
-uczy wytrwałości i koncentracji, sprzyja rozładowaniu stresów i napięć mi꬜niowych, wycisza umysł;
-przyśpiesza proces dojrzewania psychicznego;
-rozwija takie cechy charakteru jak: uprzejmość, skromność, poczucie honoru, wytrwałości, cierpliwości i sprawiedliwości;
-wszechstronnie rozwija osobowość;
-wpływa na kształtowanie prawidłowego obrazu własnej osoby;
-poprzez kształtowanie samooceny i samoanalizy, stanowi podstawę samowy¬chowania i samodoskonalenia;
-umożliwia osiągnięcie dobrych wyników w innych dyscyplinach sportowych;
umiejętność samoobrony;
-aikido mogą uprawiać wszyscy: kobiety i mężczyźni, dzieci i dorośli;
-uprawianie w formie rekreacji ruchowej;
-wczesny wiek rozpoczynania ćwiczeń;
-można ćwiczyć indywidualnie bądź grupowo;
-grupa ćwiczebna nie musi być jednorodna, tak pod względem fizycznym, jak i
wiekowym;
-trening wykształca pozytywne postawy wobec kultury fizycznej;
-zapobiega chorobom cywilizacyjnym;
-przeciwdziała patologiom społecznym;
-mała urazowość podczas ćwiczeń;
-ćwiczenie rozwija w sposób szczególny gibkość;
-uprawianie aikido nie wymaga dużych nakładów finansowych;
-powoduje szybką adaptację fizyczną i psychiczną do różnych warunków zewnętrznych.
-systematyczne ćwiczenia zapobiegają i eliminują wady postawy (poprzez ćwiczenia w parterze, na czworaka);
-rozwija w sposób szczególny sprawność fizyczną ogólną, w tym zwinność,
szybkość, wytrzymałość i gibkość.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że nie wszyscy będą akceptowali tę formę ak¬tywności, ale jest to jedna z alternatywnych propozycji dla osób o wzmożonych potrzebach aktywności fizycznej; jako sposób na życie, forma spędzenia czasu wolnego, a przede wszystkim sposób na zdobycie wysokiej sprawności fizycz¬nej, zgrabnej sylwetki i ukształtowania cech charakteru – tzw. „mocnej osobo¬wości”, tak bardzo potrzebnej dzisiaj w wielu sytuacjach, jakich nastręcza życie ( Cynarski W.J. , Obodyński K. 2003).