Aikido

合気道龍合気道合気会
Co to jest Aikido?

Aikido wywodzi się z Japonii i powstało w 1941 roku. Samą nazwę Aikido można przedstawić jako:

AI- harmonia, miłość, zgodność, koordynacja
KI- energia życiowa
DO- droga, sposób, metoda.

Aikido znane jest jako jedna z najbardziej wysublimowanych i wyrafinowanych sztuk walki, która na swych wyższych poziomach staje się efektywną dyscypliną służącą rozwojowi, integracji i wykorzystaniu całości sił każdego człowieka, zarówno fizycznych jak duchowych.

Aikido jest szczególną metodą walki rozwiniętą przez japońskiego mistrza Morihei Ueshiba, która opiera się na praktycznych ruchach samoobrony zaczerpniętych ze sztuk posługiwania się mieczem i włócznią, jujut-su, aikijutsu i innych, starożytnych, bardziej ezoterycznych sztuk walki. W aikido od samego początku praktyki nacisk kładziony jest na charakterystyczną koncentrację myśli i akcji oraz posługiwanie się energią wewnętrzną ki, które to czynniki sprawiają że sztuka ta jest tak bardzo intrygująca.
Aikido jest unikalną metodą samoobrony równie efektywną przeciw jednemu, jak przeciw wielu napastnikom. Strategia aikido opiera się, bardziej precyzyjnie rzecz ujmując, na uniknięciu ataku, użyciu siły ki i centralizacji, które stanowią podstawę wszelkich akcji technicznych, a więc: rzutów, unieruchomień i ich kombinacji, których liczba jest praktycznie nieograniczona.
Celem praktycznego treningu aikido jest zamienienie pewnych niepożądanych, instynktownych zachowań typu bezpośredniego zderzania się z siłą przeciwnika innymi, bardziej subtelnymi i wyrafinowanymi, np. uniknięciem bezpośredniego ataku, w chwili gdy tylko zostanie on wyprowadzony, i pokierowaniem nim tak, by znalazł się daleko od naszego ciała. Czym aikido różni się od innych szkół? Różnica leży głównie w podstawowej motywacji i charakterystycznych efektach niezawodnie identyfikujących praktykę aikido, na które kładziony jest stały i niezmienny nacisk.

Aikido, szczególnie w zastosowaniach typowo praktycznych, jest sztuką samoobrony. Jest poświęcone tylko i wyłącznie etycznej obronie przed nie sprowokowanym atakiem – w samym aikido nie istnieje atak. Techniki wykonywane przez zaawansowanych praktyków, którzy osiągnęli już pewien stopień mistrzostwa, nie pozostawiają po sobie żadnych trwałych uszkodzeń.
Jest to sztuka walki dla wszystkich, niezależnie od wieku czy płci. Każdy jest w stanie przyswoić sobie i wykonać techniki aikido. Dlatego ta sztuka walki jest dostępna dla wszystkich ludzi i nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o tą kwestię. Nie trzeba mieć jakiś predyspozycji, aby uczyć się aikido jedynie trzeba chcieć coś robić.
Jest to efektywna sztuka samoobrony wykorzystująca siłę człowieka, dzięki charakterystycznej strategii w aikido, a więc odpowiednie ruchy, przemieszczenia ciała oraz techniki. W aikido kładzie się nacisk na kolistość oraz sferyczność swoich zachowań.
Aikido jest sztuką wielopoziomową i w zależności od stopnia rozwoju danej osobowości może przyjmować różne formy. Może na przykład być efektywnym sposobem samoobrony, umożliwiającym poradzenie sobie z dowolną praktycznie formą ataku. Może też, już na wyższym poziomie, stać się Dyscypliną Koordynacji – metodą ciągłego rozwoju, zmierzania w kierunku dyskutowanej wcześniej całkowitej jedności ciała i ducha. W końcu stać się może filozofią integracji, harmonijnego współżycia człowieka z człowiekiem i ludzi ze swym otoczeniem. Wszystkie te cele osiągane są dzięki praktycznym ćwiczeniom aikido.
Polegają one na wykonywaniu charakterystycznych serii ruchów, które składają się na poszczególne techniki neutralizacji. Każda z tych technik pozwala zneutralizować dowolny atak, niezależnie od tego, czy jest on dziełem jednej, czy kilku osób. Pozostaje to oczywiście w zgodzie z pierwszą z wymienionych wcześniej form, jakie przyjmować może aikido.
Stanowi ono tu efektywną metodę samoobrony rozwiniętą z wyrafinowanego połączenia i adaptacji wielu systemów sztuk wojennych opartych na przesłankach etycznych wschodnich filozofii i religii (Westbrook, Ratti 2002 )

Techniki aikido może wykonywać właściwie każdy, niezależnie od wieku, płci, a osiągnięte wyniki bywają często spektakularne, jest ono sztuką dostępną prawie dla wszystkich ludzi. Właściwości utylitarne aikido sprawiają, iż znakomicie nadaje się dla kobiet, nie powodując deformacji wyglądu zewnętrznego i jakichkolwiek ograniczeń ruchowych
( Cynarski W.J. , Obodyński K. 2003).
Aikido jest sztuką nie stawiania oporu. Na poziomie technicznym osiąga się to za pomocą ruchu całego ciała. Aby się tego nauczyć konieczne jest powtarzanie podstawowych technik. (Saito 2006)