Wymagania egzaminacyjne

6. KYU – Rokkyú

Minimum 4 miesiące od daty przyjęcia do sekcji, ukończone 13 lat

TAI SABAKI

AYUMI ASHI / IRIMI ASHI
TSUGI ASHI
OKURI ASHI
TENKAI ASHI
TENKAN ASHI
KAITEN ASHI
IRIMI TENKAN

UKEMI
SHIKKO

Tachi waza:
KATATE DORI AI HANMI:

IKKYO (OMOTE, URA)
SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

Suwari Waza:
RYOTE DORI:

KOKYU HO

5. KYÚ – Gokyú

Minimum 5 miesięcy od daty otrzymania 6 kyu

Tachi Waza:
SHOMEN UCHI: 

IKKYO (OMOTE, URA)

IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

KATATE DORI GYAKU HANMI:

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

4. KYÚ – Jonkjú

Minimum 6 miesięcy od daty otrzymania 5 kyu
Tachi waza:

Tachi Waza:

SHOMEN UCHI:

NIKYO (OMOTE, URA)

KATA DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)

YOKOMEN UCHI:

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

3. KYÚ – Sankjú

Minimum 8 miesięcy od daty otrzymania 4 kyu

Tachi Waza:
SHOMEN UCHI:

SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI

RYOTE DORI:

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)
TENCHI NAGE

CHUDAN TSUKI:

IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI

2. KYÚ – Nikjú

Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 3 kyu

Tachi Waza:
KATA DORI:

SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

KATATE DORI GYAKU HANMI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KAITEN NAGE
TENCHI NAGE
KOKYU NAGE

Suwari Waza:
SHOMEN UCHI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

KATA DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

Hanmi Handachi Waza:
KATATE DORI GYAKU HANMI:

SHIHO NAGE

1. KYÚ – Ikkjú

Minimum 10 miesięcy od daty otrzymania 2 kyu

Tachi Waza
SHOMEN UCHI:

KAITEN NAGE

YOKOMEN UCH:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
GOKYO

KATATE DORI GYAKU HANMI:

KOKYU HO

CHUDAN TSUKI:

KAITEN NAGE

KATA DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

RYOTE DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE

MOROTE DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)
IRIMI NAGE (OMOTE, URA)
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE

Suwari Waza:
YOKOMEN UCHI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

Hanmi Handachi Waza
RYOTE DORI:

SHIHO NAGE

Ushiro Waza
RYOTE DORI:

IKKYO (OMOTE, URA)
NIKYO (OMOTE, URA)
SANKYO (OMOTE, URA)
YONKYO (OMOTE, URA)

 

—————————————————————————————

Stopnie DAN

Stopnie DAN wymagana jest znajomość wszystkich kombinacji ataków i technik. A tak że: Tantó dori, Jó dori, Tačhi dori. Umiejętność pracy z Jó oraz Bokkenem. Randori i práca z kilkoma atakującymi.

Šhodan

Minimum 18 miesięcy po otrzymaniu 1 kyu, 6 lat po otrzymaniu 6 kyu.
Aktywne uczestnictwo w stażach federacyjnych o randze międzynarodowej i krajowej.

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 18 lat
 • minimum 1 rok po egzaminie na 1 kyu
 • minimum 2 staże z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 1 kyu
 • tanto dori (z ataków: shomen uchi, yokomen uchi, chudan tsuki)

Nidan

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 21 lat
 • minimum 2 lata po egzaminie na 1 DAN
 • minimum 5 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 1 DAN
 • tachi dori minimum 5 dowolnych technik z ataku shomen uchi
 • futari gake ju waza

Sandan

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 25 lat
 • minimum 3 lata po egzaminie na 2 DAN
 • minimum 6 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu PSA

Wymagania techniczne:

 • jak na 2 DAN
 • jo dori minimum 5 dowolnych technik z ataku chudan tsuki
 • taninzu gake ju waza

Jondan

Warunki przystąpienia:

 • ukończone 30 lat
 • minimum 4 lat po egzaminie na 3 DAN
 • minimum 8 staży z shihanem (od ostatniego egzaminu)
 • akceptacja Zarządu
 • zgoda Hombu Dojo

Wymagania techniczne:

 • określa egzaminator wyznaczony przez Hombu Dojo

W przypadku egzaminu niezdanego na stopień DAN , powtórnie egzamin odbywa się po roku (12 miesięcy).