Staż Aikido :SHIHAN HOMBU DOJO Seishiro Endo(8.dan aikikai)

SHIHAN HOMBU DOJO
Seishiro Endo(8.dan aikikai)
Púchov, SR 5.7. – 8.7.2012

0