Staże

合気道龍合気道合気会:セミナー
——————————————————————————-
ZASADY UCZESTNICTWA :

Staże organizowane przez „AiKiDoRyU : Rafał Obrzud 合気道龍合気道合気会”

Udział w nich ograniczony jest jedynie do ćwiczących w naszych dojo oraz zaproszonych gości.

Aby wziąć udział w stażu bardzo proszę przesłać zgłoszenie na adres :
kontakt z organizatorem
podając :

imię
nazwisko
dojo ( miasto )
stopień
adres email ( potrzebny do komunikacji z organizatorem oraz potwierdzenia rezerwacji lub zaproszenia)

Ze względów organizacyjnych udział w stażach możliwy jest za wcześniejszym zgłoszeniem lub zaproszeniem ( informacje rozsyłane na portalu FB ma charakter informacyjny i nie jest traktowany jako forma zaproszenia. )

Chcąc zapewnić komfort ćwiczącym obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia chętnych bez podania przyczyny.
———————————————————————————-
CONDITIONS OF PARTICIPATION:
Internships organized by „AiKiDoRyU: Rafał Obrzud 合 気 道 龙 合 気 道 合 気 会”  are closed to applicants from outside – organized the training needs of our clubs.  Participation in them is limited only to the athletes in our dojo and invited guests.To take part in an internship, please send a request to:AIKIDORYU.PL@GMAIL.COM
stating the following:
name
name  dojo (city)
degree  Email Address (required to communicate with the organizer and booking confirmation or invitation)
For organizational reasons, participation in internships is possible with prior notification or call (information sent to the FB site is for informational purposes and is not treated as a form of invitation.)  To ensure the comfort of the order shall exercise performance applications.The organizer reserves the right to deny entry of applicants for any reason.
——————————————————————————- Najbliższe wydarzenia : —————————————————————————–

  • No upcoming events
AEC v1.0.4