Wymagania egzaminacyjne

6. KYU – Rokkyú

Ukemi vaza
mae ukemi – ušhiro ukemi
Suwari waza šhikkó
Ataki: ai hanmi katate dori – katate dori – ryóte dori –
ušhiró ryóte dori šhómen učhi – yokomen uči

opłaty i czas

1 miesiąc/ 20 godzin / 1 aktualna licencja / 1 staż / bez opłat

5. KYÚ – Gokyú

Tačhi waza
Ai hanmi katate dori ikkyó – irimi nage – šhihó nage
Šhómen učhi ikkyó – irimi nage
Katate dori šhihó nage – tenčhi nage

Suwari waza

Ryóte dori: kokyú ho

opłaty i czas

2 miesiące po uzyskaniu 6. kyú / 30 godzin / 2 staże / 1 licencja / bez opłat

4. KYÚ
– Jonkjú

Tačhi waza
Ai hanmi katate dori: nikyó – sankyó – kote gaešhi – ude kime nage
Šhómen učhi: kote gaeši
Katate dori: ikkyó – nikyó – irimi nage – kote gaešhi – učhi kaiten nage – ude kime nage – soku men irimi nage – kokyú nage
Yokomen uči: šhihó nage – ude kime nage
Kata dori: ikkyó – nikyó
Ryóte dori: tenčhi nage
Ušhiro ryóte dori: sankyó

Suwari waza
Ai hanmi katate dori: ikkyó – irimi nage
Šhómen učhi: ikkyó – irimi nage

opłaty i czas

3 miesiące po egzaminie 5. kyú / 50 godin / 3 staże / 1 licencja/ bez opłat

3. KYÚ
– Sankjú

Tačhi waza :
Šhómen učhi: nikyó – sankyó – jonkyó
yokomen učhi: ikkyó – nikyó – sankyó – yonkyó – irimi nage – kote gaeši
Katate ryóte dori: ikkyó – nikyó – kote gaešhi – ude kime nage – kokyú ho
Ryóte dori: ikkyó – šhihó nage
Ušhiro ryóte dori: ikkyó – nikyó – irimi nage – kote gaešhi – šhihó nage –
ude kime nage
Różne ataki – kokyú nage

Suwari waza
Šhómen učh: nikyó – sankyó – yonkyó – kote gaešhi
Katate dori: ikkyó – nikyó
Ryókata dori: ikkyó – nikyó

Hanmi hantačhi waza
Šhómen učhi: irimi nage
Katate dori: šhihó nage – učhi kaiten nage

opłaty i czas

4 miesiące po egzaminie 4. kyú / 80 godzin / 3 staże / 1 licencja / 200 Kč

2. KYÚ – Nikjú

Tači waza
Ai hanmi katate dori: košhi nage
Šhómen uči: šhihó nage – učhi kaiten nage – soto kaiten nage
Katate dori: sankyó – yonkyó – košhi nage – sumi otošhi – aiki otošhi
Yokomen učhi: gokyó
Ryóte dori: irimi nage – kote gaešhi – košhi nage
Ušhiro ryóte dori: júji garami – soku men irimi nage – košhi nage
Katate ryóte dori: irimi nage
Ušhiro ryo kata dori: ikkyó – nikyó – sankyó – soku men irimi nage
Kata dori: sankyó – yonkyó
Kata men učhi: ikkyó – nikyó – sankyó – irimi nage – kote gaešhi – šhihó nage
Čhúdan tsuki: ikkyó – irimi nage
Jódan cuki hiji kime osae

Różne ataki kokyú nage

Suwari waza
Katate dori: kote gaešhi – irimi nage
Yokomen uči: ikkyó – nikyó – sankyó – yonkyó – gokyó – irimi nage
Kata dori: sankyó
Ryó kata dori: ikkyó – nikyó

Hanmi hantačhi waza
Šhómen uči: kote gaešhi
Katate dori: soto kaiten nage
Ryóte dori: šhihó nagee

opłaty i czas

6 miesięcy po uzyskaniu 3. kyú / 120 godzin / 4 staże (z tego i międzynarodowy) / 1 licencja / 300 Kč

1. KYÚ – Ikkjú

Tačhi waza
Katate ryóte dori: júji garami – košhi nage
Ušhiro katate dori kubi šhime: sankyó – kote gaešhi – šhihó nage – košhi nage
Ušhiro eri dori: ikkyó – kote gaešhi – šhihó nage
Čhudan tsuki: nikyó – sankyó – kote gaešhi – kaiten nage – košhi nage
Jódan tsuki: ikkyó – nikyó – sankyó – irimi nage – šhihó nage – kaiten nage – košhi nage
różne ataki: kokyú nage

Suwari waza
Šhómen učhi gokyó
Yokomen učhi kote gaešhi

Hanmi hantačhi waza
Šhómen učhi ikkyó – nikyó – gokyó
Katate dori nikyó

opłaty i czas:

8 miesięcy po egzaminie 2. kyú / 150 godzin /6 staże (2 międzynarodowe) / 1 licencja / 400 Kč
—————————————————————————————

Stopnie DAN

Stopnie DAN wymagana jest znajomość wszystkich kombinacji ataków i technik. A tak że: Tantó dori, Jó dori, Tačhi dori. Umiejętność pracy z Jó oraz Bokkenem. Randori i práca z kilkoma atakującymi.

Šhodan

12 miesięcy po egzaminie 1. Kjú – 6 staży (3 międzynarodowe) – 2 licencje, z tego jedna aktuálna – 1000 Kč (170zł) .

Nidan

24 miesiące po egzaminie Šhodan – 6 staży (3 międzynarodowe) – 3 licencje, z tego jedna aktuálna – 1000 Kč (170zł)

Sandan

36 miesięcy po egzaminie Nidan – 6 staży (3 międzynarodowe) – 5 licencji z tego jedna aktuálna – 1000 Kč (170zł)

Jondan

48 miesięcy po egzaminie Sandan -6 staży (3 międzynarodowe) – 5 licencjí z tego jedna aktuálna- 1000 Kč (170zł)

W przypadku egzaminu niezdanego na stopień DAN , powtórnie egzamin odbywa się po roku (12 miesięcy).

0

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA AIKIDO AIKIKAI – "AIKIDORYU" – Rafał Obrzud 4 Dan