WSPÓŁORGANIZATORZY :

W nadziei na wyjaśnienie kwestii formalnych pragnę poinformować iż wszystkie staże międzynarodowe oraz krajowe z nauczycielami : Dirk Muller, Joel Roche, Roberto Martucci, Ondrej Malina były dotychczas organizowane WYŁĄCZNIE przez klub AIKIDORYU .

Jedynymi współorganizatorami byli :

Data Qest” ,”Vitasport – Żory”, CW „ODYS